رعایت اصول کفویت

در ترکیب شیمیایی دو عنصری که با یکدیگر ترکیب می­شوند هر قدر از نظر هویت وجودی به یکدیگر نزدیکتر باشند آن دو استوارتر و عمیق­تر انجام خواهد شد و اگر بین دو عنصر تقارن و پیوندی وجود نداشته باشد، ترکیب سست و لرزان است و پس از مدت کوتاهی از بین خواهد رفت.

بنابراین برای این که پسر و دختر به ازدواج استواری دست یابند، هر دو باید اصول کفویت و همانندی را در ابعاد سنی، جسمی، روحی و روانی، فرهنگی و علمی رعایت کنند به عبارت دیگر دختر دیندار باید با شخص دیندار ازدواج کند، زیرا دیندار و بی­دین به طور طبیعی در مواردی با یکدیگر درگیری خواهند داشت. همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اختلاف سن بین دختر و پسر زیاد باشد پس از گذشت سالیانی استحکام خانواده دچار تزلزل می­شود.

البته بدیهی است که همانندی کامل به صورت تطابق امکان­پذیر نیست، ولی این عدم امکان نمی­تواند از رعایت همانندی نسبی ممانعتی به عمل آورد. بنابراین یکی از عواملی که خوشبختی زن و شوهر را پس از ازدواج تضمین می­کند رعایت اصول کفویت در حد همانندی نسبی است.

سلامت جسمی و روانی

انسان سالم، خانواده سالم ایجاد می­کند. برخی از بیماریها ممکن است تهدیدی جدی برای سلامت انسان و همسر آینده او باشند. در این زمینه مراجعه به مراکز درمانی برای تشخیص و درمان زودرس و مشاوره قبل از ازدواج در مراکز مشاوره وزارت بهداشت توصیه می­شود.

سن مناسب و اختلاف سنی مناسب برای ازدواج

همانگونه که گفته شد برای موفقیت در ازدواج، رعایت سن مناسب ازدواج بسیار مهم است. متخصصان سن مناسب ازدواج را برای دختران 18 تا 24 سال و برای پسران 24-28 سال توصیه می­شود. معمولاً اختلاف سن 2 تا 6 سال بین دختر و پسر برای ازدواج توصیه می­شود.

منبع درآمد و شغل مناسب

برای ازدواج مسئله شغل بایستی جدی گرفته شود. با داشتن کار و شغل عشق و محبت زوجین در منزل رونق و دوام می­یابد.

با توجه به اینکه داشتن شغل و درآمد لازمه خوشبختی خانواده است، باید توجه داشت که امکانات مالی به تنهایی نمی­تواند حل کننده همه مشکلات یک خانواده و متضمن خوشبختی باشد و اهمیت آن تنها بایستی در کنار سایر عوامل ارزیابی شود.

معیارهای انتخاب همسر در کلاموحی

نیکوترین همسر از نگاه قرآن

قرآن از همسر خوب و نیکو به خیر تعبیر کرده است. خیر به معنای چیزی است که گرایش و رغبت همگانی بدان وجود دارد. به این معنا که همسر خوب کسی است که از نظر همگان مورد تأیید و توجه است و هرکسی آرزو دارد دارای چنین همسری باشد. زیرا ملاکهای انسانی را چنان فراهم آورده که هرکسی به طور طبیعی آن را می­ستاید و می­پسندد. از نظر زیبایی، انسانی طبیعی و در حد اعتدال کامل است و نقص و عیبی در ظاهر وی نیست. از نظر بینشی و نگرشی و اخلاق فردی و رفتار اجتماعی نیز در مسیر تکاملی انسان قرار دارد و اصول و مبانی فطری را در خود بروز و ظهور داده است. نمونه­های عینی آن را قرآن در آسیه (س) و مریم دختر عمران (س) در میان زنان و حضرت ابراهیم (ع) و دیگر پیامبران (ع) در میان مردان مطرح می­کند. در این میان پیامبر اکرم (ص) الگوی برتر در میان مردان است و در حوزه همسری بهترین و کامل­ترین ایشان به شمار می­آید.

در آیات و سوره­های چندی به الگوی دیگری به عنوان خانواده برتر و نمونه اشاره شده است که از هر نظر در کمال بینشی و نگرشی و رفتاری هستند. این خانواده که در سوره هل اتی (الانسان) به عنوان خانواده کامل و راستین و محبوب خدا مطرح شده است، همان خانواده علوی است که ترکیبی از انسانهای معصوم و کامل است که در آیه تطهیر به کمال و محبوبیت ایشان اشاره شده است. خانواده علوی از هر لحاظ الگوی کامل در حوزه انتخاب همسر و زندگی و پدر و مادری و فرزندی است. فرزندان همه به گونه­ای تربیت شده­اند که بهتر از ایشان نمی­توان یافت. از این رو افزون بر آنچه در این نوشتار بدان پرداخته می­شود شایسته بلکه بایسته است تا با گردآوری و مطالعه زندگی و سیره ایشان در منابع و کتابهای دیگر همه ابعاد زندگی خانواده نمونه به دست آید و براساس این الگوهای رفتاری عمل شود.

پیوست ها:


درمان عدم نعوظ|میکروپنیس|درمان ناتوانی جنسی|متخصص وازکتومی |درمان انزال زودرس|برگشت وازکتومی