عوارض شایع و چگونگی برخورد با آنها

عوارض شایع و چگونگی برخورد با آنها:

وازکتومی عارضه درازمدت قابل توجه و سیستمیک نداشته و عارضه­های احتمالی محدود به محل عمل­ می­باشد. این عارضه­ها شامل درد، سوزش و کبودی مختصر ناحیه عمل بوده که عموما بعد از حداکثر یک هفته برطرف می­شوند.

عوارض غیر شایع و چگونگی برخورد با آنها:

1- هماتوم

2- عفونت پوست ناحیه عمل و یا اپیدیدمواتورکیت عفونی

3- اپیدیدیمیت احتقانی و درد مزمن بیضه­ها

در صورت بروز هر یک از عارضه­های غیر شایع یاد شده، متقاضی باید به مرکز (مراکز) ارائه خدمت وازکتومی مراجعه کند.

موارد منع استفاده مطلق:

باید توجه داشت هیچگونه منع مطلقی در انجام وازکتومی وجود ندارد، اما در برخی شرایط وازکتومی باید با «احتیاط»، «تاخیر» و یا «ارجاع» به یک مرکز مجهز انجام گیرد. این موارد به شرح ذیل می­باشند:

موارد احتیاط:

مواردی هستند که خدمت وازکتومی برای متقاضی با احتیاط انجام می­شود. این موارد عبارت هستند از:

* آسیب اسکروتوم و یا سابقه عمل جراحی آن

* واریکوسل و هیدروسل بزرگ

* عدم نزول بیضه یک طرفه (وازکتومی در سمت نزول یافته انجام گرفته و اگر 3 ماه بعد از عمل در مایع منی اسپرم وجود داشته باشد وازکتومی سمت مقابل نیز باید انجام گیرد.)

* دیابت

پیوستها:

درمان انزال زودرس|درمان عدم نعوظ|درمان ناتوانی جنسی|وازکتومی|میکروپنیس|


چاپ   ایمیل