انزال زودرس

وازکتومی برای چه افرادی مناسب است؟

دکتر صدق آذر استفاده از این روش را توصیه می­کند برای افرادی که:

۱ -مایلند روشی را انتخاب کنند که با فعالیت جنسی آنها تداخلی نداشته باشد؛

۲ -تصمیم به بچه‌دار شدن مجدد ندارند؛

۳ -به دلایل پزشکی نمی‌خواهند بچه‌دار شوند؛

۴ -احتمال بروز بیماری‌های ژنتیکی در فرزند آنها وجود دارد؛

۵ -وازکتومی را، به دلیل سهولت و نداشتن عوارض، بر لولـه بستن همسرشان ترجیح می‌دهند.


چاپ   ایمیل