بلوبری

فایده : باعث نعوظ می شود.


ویاگرا را فراموش کنید. کپسول ابی طبیعی که برای توان جنسی مفید است ممکن است بیشترین کار را برای شما انجام دهد.

پرفسور علم تغذیه در دانشگاه مین میگوید:

بلوبری یکی از بهترین غذاهای مخصوص مردان مسن دارای مشکل نعوظ است. آنها به شکل فیبرهای حلال ذخیره شده و قبل از اینکه کلسترول منقطع  وش کسته شود یا جذب شده و در طول دیواره سرخ رگها ته نشین شود به وارد شدن کلسترول اضافی به دستگاه گوارش کمک میکند تا سریعتر دفع شود.

همچنین غنی از موادی است که به استراحت مجرای خونتان کمک می کند و گردش خون را بهبود می بخشد.

مزایای کلسترول پایین و جریان خون چیست؟

هرچه سن مردان بالاتر می رود و جریان خونشان بیشر می شود نعوظ بیشتری هم خواهند داشت.

پرفسور علم تغذیه دانشگاه برای داشتن توان جنسی بالاتر و عملکرد بهتر خوردن بلوبری را به مقدار 3 یا 4 بار در هفته توصیه می کنند.

پیوست ها:


درمان عدم نعوظ|عدم نعوظ|ناتوانی جنسی|مشکلات جنسی|درمان مشکلات جنسی|انزال زودرس|زودانزالی|


چاپ   ایمیل