نعوظ بی موقع چیست و چگونه درمان می شود..؟

نعوظ بی موقع چیست و چگونه درمان می شود..؟نعوظ بی موقع
معمولاً خروس هایی را که گاه و بی گاه شروع به خواندن می کنند، خروس بی محل می گویند و نعوظ بی موقع را می توان به خروس بی محل تشبیه کرد. شخص مبتلا مرتباً تحت تحریک نعوظ قرار گرفته و گاهی ممکن است آلتش سست نشود و مرتباً در حالت نعوظ (سفت شدن) بماند و منجر به خجالت و گوشه گیری شخص یا عوارضی ناگوار شود.
در حالت عادی آلت جنسی مرد شل می‌باشد و در جلوی کیسه‌های بیضه آویزان است. در جریان تحریک‌ها و برانگیختگی‌های جنسی، جهت و ابعاد آلت تغییرمی‌کند.
نعوظ طبیعی آلت به دنبال هماهنگی پیچیده‌ای که بین اعصاب، عروق و غرایزجنسی شخص صورت می‌گیرد، اتفاق می‌افتد. این هماهنگی باعث هجوم خون به داخل آلت و به دنبال آن نعوظ شکل می‌گیرد. در طول مدت نعوظ دریچه‌های وریدی بسته است، بنابرین نعوظ تداوم می‌یابد. پس از انزال دریچه‌های وریدی باز شده وبا برگشت خون از آلت تناسلی نعوظ خاتمه یافته و آلت تناسلی به حالت اولیه برمی‌گردد.
درمان نعوظ بی موقع
خوراکی هایی که نعوظ راکم می کنند، عبارتند از: گشنیز، بزر البنج، گلنار فارسی، عدس، کاهو، تخم کاهو، تخم خرفه، برگ خرفه، تخم کاسنی، آب کاسنی تازه، عرق کاسنی، آب صندل، ماء الشعیر، سوپ جو، آب انار، آب بارهنگ، خیار، آب خیار، سکنجبین، شربت بنفشه، خوردن گوشت مرغ با آبغوره و سماق، ضمنا مالیدن آب کاسنی تازه، آب کاهو، آب گشنیز تازه، آب جوشانده صندل، روغن سداب، روغن سوسن، روغن یاسمن و کافور بر قضیب (آلت تناسلی) نعوظ را کاهش میدهد.
همچنین شستن صورت با آب جوشانده نیلوفر نیز باعث کاهش حس و حرکت آلت خواهد شد و نیز می توانید گل بنفشه را بر پشت کمرو قضیب ضماد کنید
برگ کاهو و برگ خرفه را بکوبید و با عدس مقشر شده و ساییده شده و روغن بادام مخلوط کرده و بر کمر و قضیب ضماد کنید.
روزی چندبار آلت تناسلی و بیضه ها را در آب سردشستشو دهید یا به استخر آب سرد برويد.


چاپ   ایمیل