بیماري جنسی_ زخم دهانه ی رحم

بیماري جنسی _ زخم دهانه ی رحممی تواند در اثر :

ضربه
مواد شیمیایی
عفونت
سرطان دهانه رحم
زایمان های متعدد
استفاده از  تامپون
استفاده طولانی مدت از آیو دی
مصرف  قرص های پیشگیری  در خانم های جوان بوجود بیایید.

عفونت های طولانی  مدت نیز یکی دیگر از علت های شایع  زخم دهانه رحم  هستند.


چاپ   ایمیل