هماتواسپرمی چیست

هماتواسپرمیهماتو اسپرمی به وجود خون در مایع منی گفته می شود. این حالت تقریبا همیشه به دلیل التهاب پروستات و یا کیسه های منی ایجاد می شود و اگر چه برای افرادی که دچار هماتواسپرمی می شوند نگران کننده است ولی معمولا طی چند هفته بصورت خودبخود برطرف می شود. خیلی از اوقات این حالت بعد از یک دوره ی طولانی نداشتن فعالیت جنسی رخ می دهد و به دفعات در مردانی که همسران شان در هفته های پایانی بارداری هستند دیده می شود. در افرادی  که هماتواسپرمی بیش از چند هفته بطول می انجامد توصیه می شود تا مورد ارزیابی ارولوژی قرار گیرند. این بررسی ها شامل: معاینه ناحیه تناسلی و مقعدی (رکتوم) برای ارزیابی از نظر بیماری سل، اندازه گیری PSA و معاینه ی مقعدی پروستات برای تشخیص احتمالی سرطان پروستات و انجام تست سیتولوژی ادرار برای بررسی احتمالی سرطان TCC پروستات می باشد.
در آخر باید تاکید کرد که هماتواسپرمی تقریبا همیشه بصورت خودبخود برطرف می شود و بندرت ممکن است با بیماری ارولوژی قابل توجهی همراه باشد.


چاپ   ایمیل