ماساژ جنسی

ماساژ جنسی

دکتر محمد زاده متخصص اختلالات جنسی و مشاوره زنانشویی و آموزش ماساژ جنسی و....میباشد .

انجام ماساژ جنسی بصورت یک عمل منظم در روابط جنسی یکی از مؤثرترین راههای افزایش ارتباط فیزیکی و احساسیست. عشق ورزی و نوازشهای

گرم دستها بر روی پوست، طریقی که دستها بر روی بدن میچرخند، و لمس آرام عضلات و بافتها همگی با زبان بیصدای لمس، گویای حس درونی شما نسبت به یکدیگر است.
یک ماساژ شهوانی یا ماساژتحریکی قادر است در رها کردن شما و شریک جنسیتان از فشارهای روزانه کمک کرده، فرصتی گرانبها جهت استراحت و لذت بردن از با هم بودن برایتان بوجود آورد. ممکن است ماساژ جهت کاهش درد و کشش شریکتان انجام شود. بمنظور آزاد کردن وی از فشارها، اضطراب، و سردرد شما میتوانید ماساژ صورت را انجام دهید، و یا میتوانید جهت کاهش دردهای عضلانی وکششها ماساژ را بر نوازش کمر، شانه ها، و گردن متمرکز نمائید. شما میتوانید شریک خود را با دادن یک ماساژ لطیف پا یا دست نوازش کنید.
انجام ماساژ ممکن است بصورت امر جنسی درآمده، جریانی از نوازشها و مالش را از بالای سر تا نوک انگشتان پا پدید آورد. یک ماساژ میتواند شامل تنوعی از نوازشهای لطیف، سست و آرام، تا مالشهای محکم وحرکات قوی باشد. زیبایی ماساژ در آنست که حرکات آن شبیه نتهای موسیقی و یا حرکات موسیقی، آنقدر متنوع است که میتواند همیشه شما را در پاسخگوئی خلاق به تغییر نیازها و حالات شریکتان توانا سازد.
این امر ممکن است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدین طریق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بیشتری یافته واحساس شهوت میکند. ماساژ تحریکی به ایجاد اعتماد فیزیکی وروانی کمک میکند زیرا یکی از طرفین خود را در احاطه دستهای دیگری قرار میدهد. در حین ماساژ، شخص ماساژ دهنده باید احترام به نیازها و پاسخهای درونی طرف مقابل را بیاموزد.
لمس به عنوان یک نیروی درمانی
مهمترین عامل درمانی در هر ماساژی، قدرت لمس با عشق است. حس لمس بعنوان مادر تمامی احساسات شناخته میشود، و اولین حسی است که در جنین انسان و سایر گونه ها رشد میکند، و همچنین اولین حسی است که بقیه حس ها برمبنای آن رشد میکنند. حس لامسه در پوست جای میگیرد، عضو معجزه آسائی که تمامی بدن را میپوشاند، بوسیله پایانه های عصبی بیشمار که به مجموعه ای مختلف از فشارها که از حس درد تا لذت متغیر است پاسخ میدهد. پوست پیامهائی را که حاوی اطلاعاتی از دنیای پیرامون ماست از طریق سیستم اعصاب مرکزی به مغزمیفرستد.
عشق درمانی
ماساژ، نوعی عشق ورزی و روندی درمانیست که موجب آزاد شدن کششهای بدن و فشارهای روحیست، همچنین ماساژ به فرد اجازه میدهد تا با آزادی بیشتری از رابطه دو طرفه دلخواه لذت ببرد. چنانچه دو طرف یکدیگر را به نوبت ماساژ دهند، هر دو میتوانند لذت تقسیم نقش را در دادن و گرفتن خوشی فرا گیرند.
تغذیه احساسی
ماساژ وسیله مناسبی جهت برقرار کردن رابطه فیزیکی در زمانیست که شهوت یکی از طرفین کم است، و یا زمانی که اختلالی جنسی و یاشرائط فیزیکی خاصی وجود دارد که باعث محدودیت و یا ممانعت از رابطه جنسی کامل بین دو طرف میگردد. با ادامه لمس طرف مقابل، احساسات اولیه که درپی تماسهای فیزیکی به جنبش در آمده ادامه میابد، و موجب جلوگیری از بروز حس ناامیدی وایجاد نیاز و حس تنهائی خواهد شد. نوازشها میتوانند کششهای عضلانی را از تمامی مناطقی از بدن که در رابطه با پاسخگوئی جنسی هستند آزاد کرده، و به شریک شما کمک کند تا ا حساس سرزندگی ونشاط کرده بتواند احساسات جنسی خود را درک کند.
یک لمس همراه با عشق که اطمینان مجدد و نشاط به پوست می دهد ، نهایتاً احساس خوب و لذت بخشی به تمام بدن القاء خواهد کرد.
لمس و مالش یک حالت اولیه از روند تغذیه روانی – تنی یا سایکوسوماتیک (Psychosomatic) بدن، روح، روان، در طول زندگی ماست . مالشهای مناسب آمیخته با عشق به صورت در آغوش گرفتن ، نوازش کردن، ناز کردن یکدیگر و بوسیدن در مراحل اولیه پیشرفت سالم یک کودک در حال رشد حیاتی اند .
در طی این احساسات پوستی مطبوع ، کودک قادر است حس علاقه به خود را تشخیص داده ، و حس درک و احترام به بدن خود را بیاموزد .
محرومیت از تماسهای لمسی در دوران اولیه کودکی مکن است رشد فیزیکی و احساسی را به تعویق انداخته ، به صورت بالقوه منجر به مشکلات سلامتی، رفتاری، و جنسی در سالهای بعد گردد . کمبود نوازش و لمس حتی در دوران بزرگسالی قادر است حس شادابی و حیات و راحتی را از فرد بگیرد . این امر غالباً خود را به صورت عدم توانایی در اثر گذاری و اثر پذیری کافی نشان می دهد .
اگر هر دو شما پی برده اید که ماساژ ، مقدمه ای با شکوه برای عشقبازیست ، آنگاه یکبار که تمایل جنسی زیادی داشته و تمام بدنتان در حالت آرامش است ، می توانید با نوازش قسمت تحریک شونده شریکتان موجب افزایش حالت جنسی وی شوید .


چاپ   ایمیل