تعریف میکروپنیس:

میکروپنیس یک اصطلاح پزشکی است و به آلت تناسلی مردانه که به طور غیرمعمول کوچک باشد، اطلاق می­گردد. تعریف معمول آن به این صورت است که طول آلت تناسلی 5/2 انحراف معیار از میانگین طول آلتها کوچکتر باشد. این حالت معمولاً کمی بعد از تولد تشخیص داده می­شود. این اصطلاح پزشکی زمانی به کار برده می­شود که آلت، کیسه بیضه و پرینه کاملاً شکل گرفته باشد و ابهام جنسی نیز وجود نداشته باشد.

ملاک تشخیص:

اکثر منابع، استاندارد طول آلت را به صورت شل و کمی کشیده شده از نوک آلت تا پایه آلت محاسبه می­کنند. برای یک نوزاد سر موقع طول آلت کمتر از 2 سانتیمتر و برای بالغین کمتر از 4 سانتیمتر را شامل می­شود. اگر طول آلت دارای توزیع نرمال باشد، 6/0% از آلتها در گروه میکروپنیس قرار می­گیرند.

علل:

این حالت علل مختلفی می­تواند داشته باشد. یکی از شایعترین عواملی که باعث این شرایط می­شود، تولید ناکافی یا کم شدن تأثیر آندروژنها قبل از تولد می­باشد.

از این موارد می­توان به تکامل غیرطبیعی بیضه­ها، تولید ناکافی تستوسترون و مشتقات آن، سندرمهای کاهش حساسیت به آندروژنها، تحریک ناکافی توسط هیپوفیز (کمبود گونادوتروپین) یا سایر اشکال هیپوگنادیسمهای مادرزادی اشاره نمود.

میکروپنیس می­تواند یکی از علایم اختلالات مادرزادی ژنتیکی که در کروموزومهای غیرجنسی رخ می­دهد، باشد. گاهی نیز به دلیل کاهش مادرزادی هورمون رشد یا کاهش فعالیت هیپوفیز رخ می­دهد.

پیوستها:


میکروپنیس|درمان انزال زودرس|متخصص وازکتومی|درمان عدم نعوظ|متخصص وازکتومی|برگشت وازکتومی|درمان انزال زودرس